متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
  مزایا : برخورداری از جستجوی صوتی. جستجوی بصری با عینک ایمنی (Goggles) گوگل. نتایج فوری نقاط ضعف: هیچ فلش بازگشت به صفحه قبلی برای […]