متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
این خلاقیت در بسیاری از عنوان های هیجان انگیز که برای همگی ما لذت بخش است مخصوصا آن دسته که واقعا چالش برانگیز بوده و توانسته توجه ذهن مارا به خود جلب نماید و ذهن مارا به درک مفاهیم عمومی و مشترک سوق داده به چشم میخورد.