متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
بازی Napoleon: Total War اولین نسخه اضافه شونده ای است که برای بازی Empire: Total War در نظر گرفته شده و قرار است شما را در یکی از بزرگترین جنگهای قرن 19 شریک