متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
نرم افزار Adobe Reader را تقریبا همه میشناسند و میدانند که میتوان با آن فایل های PDF را خواند ، ولی اکثراً از آن استفاده های سطحی و ساده میکنند. ما در این مقاله قصد داریم نکاتی که در Adobe Reader وجود