متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
بازی روح تک تیر انداز جزو بازی های متوسطی است که شاید خیلی ها به دلیل لوگوی شرکت بازی یعنی City Interactive به دنبال خرید ان نروند.