متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
بات‌نت روستاک (Rustock )٬ که روزانه بیش از ۳۰ میلیارد هرزنامه ارسال می‌کرد٬ احتمالا تنها توسط دو یا سه نفر اداره می‌شد.