متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
پرچمداران گوگل یعنی پیکسل و پیکسل XL موفقیت فوق العاده‌ای داشتند، و به عقیده‌ی بسیاری تجربه‌ی کاربری روان و کارایی کلی دستگاه به عنوان دو […]