متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
شما می توانید تلفن همراه یا تبلت اندرویدی خود را با استفاده از صفحه کلید و موشواره در کامپیوتر تان کنترل کنید. چه بخواهید به پیام های تان با استفاده از صفحه کلید کامپیوتر پاسخ دهید و یا بخواهید از تبلت تان به عنوان یک صفحه ی نمایش دوم در کنار صفحه ی نمایش کامپیوتر استفاده کنید، این راه اندازی برای تان مانند یک جادو عمل خواهد کرد. و یا حتی می توانید یک متن را در یک دستگاه کپی کرده و آن را در دستگاه دیگر Paste نمایید