واقعيت يا رويا كداميكي؟ تيتر عجيبي ست ماشين پرنده بله خطوط هوايي Terrafugia اين نوع وسيله نقليه و پروازي رو اختراع كرده و اعلام كرده است كه اين خودرو بزودي روي خط توليد خواهد رفت، قسمت زيباي اين هواپيما يا ماشين پرنده قسمتي است كه ماشين بال‌هاي خود را در عرض 30 ثانيه جمع مي‌كند و به اندازه استاندارد يك ماشين سواري در مي‌آيد، ظرفيت اين ماشين پرنده 2 نفر مي‌باشد و همچنين شركت سازنده آن قيمت اين ماشين پرنده را 200.000 دلار اعلام نموده است.