متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
Yoono افزونه ای برای فایر فاکس است که به شما اجازه می دهد تمام شبکه های اجتماعی که در ان عضویت دارید در یک جای مشخص مدیریت کنید و به آن ها دسترسی داشته باشید . Yoono ابزاری فشرده و جمع و جور است اما یک ابزار بسیار قوی برای فایر فاکس است که به ارتباط شما با شبکه های اجتماعی کمک می کند . شبکه هایی اجتماعی که توسط Yoono قابل مدیریت است عبارتند از : Facebook, Twitter, LinkedIn, MySpace YouTube, Foursqaure, Flickr, Yammer, AIM, Yahoo IM و...