متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
Smart Object لایه هایی هستند که اطلاعات عکس ها را از محل عکس ها و یاعکس های برداری مانند فایلهای فوتوشاپ یا Illustrator بدست می آورند. Smart Objects محتوای منبع عکس به همراه تمام ویژگی ها