متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
همانطور که میدانید موتور جستجوگر گوگل بهترین ابزار برای جستجو در بین صفحات اینترنت هست و تقریبا 100% کاربران اینترنت با آن آشنا هستند ولی اکثراً از دیگر امکانات جالب آن خبر ندارند یا استفاده نمیکنندوقتی که گوگل در