متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
یوتیوب (YouTube) برای یافتن ویدئو ها عالی است، اما اغلب شما به دنبال تماشای تنها یک یا دوتا از آنها نیستید. برای بسیای از کاربران، ویژگی فهرست پخش (playlist) که به وسیله یوتیوب ارائه می شود دلیل مهمی است برای اینکه چرا