متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
از چند سال پیش و درست از زمانی که حافظه های (Hard Drive) با حجم های نسبتا بالا به بازار عرضه شدند ، و یا می توان گفت از زمانی که این حافظه ها به فضاهای فوق العاده زیاد مجهز شدند ؛ تمامی کاربران و بهتر است بگوییم اکثریت آنان به فکر این افتادند که آهنگ های مورد