متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
رمز ها یا password های که اغلب کاربران روی فایل های فشرده میگزارند اکثرا برای حفظ و بالا بردن امنیت اطلاعات خود میباشد که میتواند این اطلاعات بدون رم