متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
زمانی که کنسول بازی 64 بیتی در بین بازی کن های داخلی و خارجی رواج پیدا کرد کمتر کسی پیدا می شد که بازی سوپر ماریو ((به اسم قارچ خور در بین بازیکن های ایرانی)) را