متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
برخی مواقع ما میخواهیم فقط به یک قسمت از صفحه اشاره کنیم . اگر بخواهیم در یک مقاله طولانی از ویکیپدیا به یک قسمت خاص اشاره کنیم ، بایستی از ابزارهای دیگری استفاده کنیم . چون مطالعه یک مطلب بلند به منظور یافتن یک قسمت خاص ، واقعا کلافه کننده است .