متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
وقتي كه شما هارد درايو يا فلش درايوتان را فرمت مي كنيد با اين كار آن را براي استفاده­ به عنوان وسيله ي ذخيره سازي