متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
ما اغلب مطالب مان در مورد نرم افزار ها و اخبار آنها هست ، ولی این بار میخواهیم در مورد بازی های ویدیویی برای شما مطب بگزاریم. دموی بازی یعنی دقیقا همان چیزی که شما در بازی کامل بعدا میبیند و