متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
طراحی با رایانه و به خصوص طراحی وب را از این نظر که نیاز به کار با نرم افزارهای گرانقیمتی داردمی توان یک کار پر هزینه و بسیار گران درنظر گرفت.ما در این مقاله نگاهی مختصر اما مفید به مجموعه ای از 25 نرم افزار رایگان قابل حمل(Portable) برای طراحان و