متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
اگر از جمله کاربرانی هستید که از سال 2008 از سرویس چت ویدئویی جیمیل استفاده می کنید، بهتر است تا دیگر با آن خداحافظی کنید.