متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
اکثر کاربران اینترنت که در مورد HTML5 خواندند و اینکه آن چگونه فضای وب را تغییر می دهد ممکن است فکر کنند که همه ی این ها در مورد فیلم HTML5 به خاطر اختلاف های پیرامون آن که در اخبار اخیر بوده است ،می باشد. اما HTML5 وعده ی بیشتر از یک ویدیو جدید استاندارد وب