متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
چند وقت پیش به طور اتفاقی مقاله دوستم Rarst در وبلاگش در مورد جابجا کردن زبانه های مرورگر به سمت چپ و یا راست صفحه نمایش را خواندم و احساس شیفتگی زیادی به این مقاله کردم. پیش از این هم سعی کرده بودم زبانه ها را به کناره مرورگر (sidebar) حرکت