متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
ردیت یک افزونه رسمی برای کروم راه اندازی کرده تا تجربه کاربر را در سایت آسان تر و کارآمدتر سازد. من شخصا هنوز به قدر کافی با ردیت آشنایی پیدا نکردم . در نتیجه نمی توانم بگویم بخاطر این قطعه جدید نرم افزاری شگفت زده هستم