متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
بازي سايلنت هيل 3 جزو يكي از بازي هاي بسيار خوب در دنياي Horror است و از طرفي نيز طرفداران خاص خود را دارد. خيلي ها از اين سبك بازي و اين سبك زاويه ي دوربين خوششان نمي آيد و حوصله ي حل كردن پازل هاي سخت و گشتن در يك فضاي وسيع را ندارند.