متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
روز گذشته همه چيز براي شركت سوني و مشتريان آن بدتر بدتر شد. علاوه برتلاشهاي مداوم براي دوباره بدستآوردن داده هاي دزديده شده و قطع شبكه ي آن لاين پلي استيشن، هم اكنون سيستم سرگرمي هاي