متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
آخرین نسخه ی Nero از کپی دیسک نرم افزار ریشه گرفته است که تاکید زیادی روی عملیات رسانه ای کاربر دارد. عمل کپی دیسک وسیله ی مناسبی گشته است، بنابراین Nero به کاربران کمک می کند تا عکس ها، موزیک ها و ویدئوهایشان را مدیریت و ویرایش کنند.