گذري بر دنياي LCDها

  • 1389/4/16
  • زهرا معبودی
  • 2

اگر بخواهيم امروزه درمورد مانيتورها تحقيقاتي انجام دهيم قطعا با كلمات lcd مانيتورهاي فلت وپلاسما وگاهاled به وفور بر ميخوريم
اين لغات در دنياي مانيتورها زياد خودنمايي ميكنند
ايا صفحات فلت پلاسما و lcd ها باتوجه به شباهت ظاهري كه با هم دارند ايا واقعا از يك خانواده اند؟
پاسخ صحيح اينست كه واقعا ما از روي نا اگاهي گاها اين كلمات را دركنارهم ويا حتي به جاي هم بكار ميبريم وحقيقت امر اين است كه باهم تفاوت هاي زيادي دارند كه در انتهاي همين مقاله به بيان برخي از انها حواهيم پرداخت

Lcdها در كجا بكار برده ميشوند؟
از lcd ها در برخي مانيتورها ،كامپيوتر هاي لپ تاپ،ساعت هاي ديجيتالي و اجاق هاي ماكرويوو……استفاده ميشوند.

نحوه تشخيص LCD:
اگر انگشت خود را بر روي صفحه مانيتور قرار دهيم وفشار كمي بدهيم متوجه ميشويم كه هم اين صفحه كمي نرم و انعطاف پذير است و مهمتر از اين در اطراف انگشت بر روي مانيتور تغيرات رنگي بوجود مي ايد كه كه مثل موج است(البته اين روش خطرناك است زيرا به مرور زمان با تكرار اين آزمايش به مانيتور آسيب جدي وارد ميشود)

تاريخچه اي ازLCDها:
LCDمخفف عبارتLiquid Crystal Display است كه به دليل دارا بودن خصوصياتي از قبيل نازك بودن،مصرف كمتربرق و وضوح بيشتر متداول شده اند.
LCDهمان كريستال مايع است .در سال1988 يك گياه شناس اتريشي به نام فردريك رينيتر اين مايع را كشف كرد .اودر آزمايشگاه خود مشاهده كرد كه زماني كه يك ماده شبيه كلستريل را ذوب ميكند اين مايع در ابتدا تيره رنگ است سپس بابالا رفتن حرارت رنگ آن روشن مي شود همچنين پس از خنك كردن آن مايع قبل از تبلور آن به رنگ آبي در مي آيد.
اولين گونه آزمايشيLCDها تقريبا 18 سال پيش ساخته شد.از ان هنگام به بعد گونه هاي تكنيكي ان ساخته شد و روانه بازار گرديد.شواهد مبتني بر اين است كه تا چند دهه آينده پيشرفت هاي چشمگيري در زمينهLCDها بوجود خواهد آمد كه دنياي پيشرفته LCD ها را جذاب تر وجالب تر خواهد كرد و همچنين كاستي هاي مدل هاي امروزي نيز برطرف خواهد شد.

كريستال هاي مايع بستهبسته به چگونگي تحريك و نحوه آرايش مولكول ها به گروه هاي مختلفي تقسيم مي شوند.اين نوع كريستال ها نسبت به تغيير دماو در برخي موارد فشار واكنش نشان ميدهند و جهن گيري مولكول ها در آنها از الگوي خاصي پيروي ميكند كه اغلب يك منشا خارجي جهت دهنده دارد.

كريستال هاي مايع بيشتر به حالتماي نزديك ترند آنها مقدار متوسطي گرما را در يافت ميكنند تا از حالت جامد به كريستال مايع تبديل شوند ومقدار بيشتري گرما نسبت به مرحله قبل را ديافت ميكنند تا به مايع واقعي تبديل شوند.باتوجه به اين خصيصه ميتوانيم علت تفاوت وضوح صفحه نمايش را در يك روز سرد ويك روز گرم را مشاهده كنيم.
به دليل حساسيت بالاي كريستال هابه دماي بالا وگرما از آنها در دماسنج ها استفاده مي شود.
LCDها از 4 خصوصيت بهره مي برند:
1. در آنها نور ميتواند قطبيده شود
2. كريستال هاي مايع ميتوانند نتقل شوند ونور قطبيده را تغيير دهند.
3. ساختار LCDميتواند از سوي جريان الكتريكي تغيير يابند.
4. در آن مواد شفافي موجودند كه ميتوانند جريان الكتريسيته را هدايت كنند.

سيستم هاي LCDبرچه مبنايي استوارند:
سيستم هاي LCD در دوگونه قابل شناسايي است:
1. سيستم ماتريس فعال Matrix Active
2. سيستم ماتريس غير فعال Passive Matrix

اتريس هاي غير فعال از يك شبكه ساده براي تأمين شارژ پيكسل هاي موجود روي نمايشگر استفاده ميكنند .ايجاد شبكه درواقع يك مرحله پردازش است كه با دولايه شفاف آغاز مي شود .به يكي از اين لايه ها ستون ها و به ديگري رديف هايي واگذار ميشود كه از مواد هادي وشفاف ساخته مي شوند كه معمولا از جنس اكسيد قلع هستند ستون ها و رديف ها به مدارهاي مجتمع ( ICها) مرتبط مي شوندو زماني كه شارژ از سطر يا ستون خارج شود اين مدارها كنترل خواهد شد.
مايع كريستال بين دو لايه شفاف قرار خواهد گرفت يك فيلم قطبيده به بخش خارجي از هريك از اين لايه اضاف مي شود سادگي سيستم ماتريس غير فعال جالب است اما نواقصي به همراه دارد از جمله زمان پاسخ كوتاه وكنترل ولتاژ بدون دقت.
راحت ترين راه براي مشاهده زمان پاسخ كوتاه اين است كه نشانگر ماوس را به سرعت از يك مكان مانيتور به سمت ديگر ببريم در اين حالت به سايه هاي دنبال نشانگر توجه كنيد.
كنترل ولتاژبا عدم دقت از توانايي ماتريس غير فعال جلوگيري مي كند و در يك زمان تنها بر يك پيكسل تاثير مي گذارد زماني كه ولتاژ براي از هم باز كردن يك پيكسل بكار گرفته مي شود پيكسل هاي اطراف ان تا حدودي از هم باز مي شوند كه باعث مي شود تصاوير تار بنظر ايند و كنتراست خود را از دست بدهند.
LCDهاي ماتريس فعال بهTFTها وابسته اند.اساساTFT ها ترانزيستورها و خازن هاي كوچك سوئيچ شوونده هستند آنها در يك ماتريس و روي يك لايه شفاف مرتب ميشوند براي آدرس دهي يك پيكسل رديف مناسب سوئيچ مي شود وسپس شارژ به ستون اصلي ارسال مي شود .خازن قادر به نگهداري شارژ تا دوره تازه سازي بعدي است.
بيشتر نمايشگرهاي امروزي در هر پيكسل 256 سطح روشنايي پيشنهاد ميكنند البته هنوز هم در حال پيشرفت هستند و در دهه هاي آينده اين توانايي بيشتر و پيشرفته تر خواهد شد.
اندازه نمايشگر محدود به مشكلات كنترل كيفيت است و وبه سازنده هاي آنها بر مي گردد.(پارسي كتاب)

تفاوت هاي پپلاسما و LCD ها:

برتري تلويزيون و مانيتور هاي پلاسما به LCD

1. غالبا اندازه هاي آنها به تناسب قيمت با LCDها بزرگتر است.در كل پلاسما ها در اندازه هاي كمنر از 37 اينچ توليد نمي شوند.(براي مثال يك مانيتور 42اينچي پلاسما كه 30 درصد بزرگ تر از يك مانيتور 37 اينچي LXDاست قيمتي تقريبا مساوي با هم دارند چيزي حدود 2ميليون تومان)
2. كيفيت بهتري دارند .(با فاصله گرفتن از تلويزيون هاي پلاسما تفاوتي در كيفيت تصوير مشاهده نميشود در صورتي كه اگر از تلويزيون LCDفاصله بگيريم از وضوح تصوير كاسته مي شود)
3. كنتراست بالاتري دارند يعني رنگ سياه را سياه تر و رنگ سفيد را سفيد تر نشان مي دهند.(تلويزيون هاي LCDقادر به نمايش رنگ مشكي واقعي نيستند در صورتي كه اين كار از عهده پلاسما به خوبي بر مي آيد البته در آينده اي نه چندان دور اين مشكل قابل حل است)
4. كيفيت تصاوير متحرك وسريع در تلويزيون هاي پلاسما بهتر است.

نقاط ضعف مانيتور هاي پلاسما به LCDها:
1.حساس بودن به پديده( (Burn-in of Static Image
يعني اگر تصوير مدتي ساكن باشد تا مدت ها اثرش بر صفحه باقي مي ماند.(اغلب بعد از چند روز استفاده محو مي شود)
3. حرارت بيشتري توليد ميكنند و 30 در صد بيشتر برق مصرف مي كنند.
4. در مناطق مرتفع خوب كارايي ندارند
5. طول عمر كمتري نسبت به lcdها دارند .

نسبت به هزينه پرداخت شده كداميك مزيت بهتري براي خريد دارند:
اگر ميخواهيد تلويزيوني با صفخه نمايش بزرگ بگيريد (مثلا 50 اينچ به بالا)پيشنهاد ماانتخاب مدل هاي پلاسماست پلاسماها نسبت به قيمتشان كيفيت بالاتري دارند بااينكه وضوح تصاويرlcdها بالاتر است اما كيفيت lcd ها هنوز بهتر است.براي خريد حتما توجه داشته باشيد كه مدل HD Tuner
انتخاب كنيد زيرا در بسياري از مدل ها كه تيونر آنالوگ دارند تنظيم تصوير م

دیدگاه خود را وارد کنید
تعداد دیدگاه ها : 2 دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *