متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
جابجایی برنامه در ویندوز با کمک چند اپلیکیشن یا حتی با قابلیت های خود ویندوز می توانید این کار را انجام دهید. با این کار، کارایی سیستم بهبود پیدا می کند