متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
تنظیم زمان انقضای اشتراک گذاری فایل توسط گوگل درایو به راحتی امکان پذیر است و امنیت فایل را افزایش می دهد برای این موضوع این مطلب را بخوانید