متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
قفل کردن پوشه در ویندوز 10 تنها امکان پذیر است و می توانید به هر تعداد که بخواهید فایل را در پوشه ای قرار دهید و آن را با پسورد مورد نظر خود قفل کنید