متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
گرفتن اسکرین شات کامل از سایت در کروم با افزونه و حتی بدون افزونه و با کمک ابزارهای پنهان گوگل کروم قابل انجام است برای این کار می توانید از این راهنما استفاده کنید