متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
ایجاد گروه در جیمیل به شما کمک می کند ایمیل های خاص خود را به مخاطبین ویژه تان ارسال کنید و بدین ترتیب گروه های مخاطب دسته بندی شده داشته باشید