جدیدترین مطالب
تعریف اتوماسیون صنعتی

Dictionary Books: با ظهور اتوماسیون صنعتی در دهه های گذشته، صنعت با دگرگونی مواجه شده است. اتوماسیون با جایگزین کردن ربات‌ها و کنترل فرایندها به‌طور هوشمند، مزایای بسیاری در صنایع […]

اثر پروانه‌ای

کرم ابریشم دیشب، حدود ساعت ۳ و ۳۰ دقیقه، صدای سوت تیزی تمام کوچه را پر کرد. یک‌دفعه انگار که تمام دیوارها دارند جیغ می‌کشند و همه‌ی لوله‌های آب دارند […]

1 2 153 154