متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور آموزش

آموزش

کار نکردن کروم در ویندوز 10 مساله ای است که گاهی با ریست کردن و گاهی با یک ریستارت و گاهی حتی به سختی با تنظمیات رجیستری حل می شود