متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور اخبار داخلی

اخبار داخلی

محققان ایرانی موفق شدند ضدیخ سطح معابر و بدنه هواپیما را بومی‌سازی کنند.