متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور نکته ها و ترفند ها

نکته ها و ترفند ها

برای داشتن iMessage در اندروید می توانید با واسطه گری دو اپلیکیشن و داشتن اپل آی دی به راحتی این کار را کنید و برای دیگران پیام ارسال و دریافت کنید