متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور نکته ها و ترفند ها

نکته ها و ترفند ها

برای فعال کردن تم جدید ویندوز کافی است به مخزن تم ها بروید و به شیوه ای که آموزش داده می شود تم ها را روی ویندوز فعال کنید