متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور نکته ها و ترفند ها

نکته ها و ترفند ها

حذف نرم افزار در ویندوز 10 به دو صورت شکل می گیرد اما پیش از این کار لازم است که برای احیای اپلیکیشن اقدام به تعمیر نرم افزار کنید شیوه این کار را در این مطلب بخوانید