متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور نکته ها و ترفند ها

نکته ها و ترفند ها

نمایش بوکمارک در گوگل کروم به وسیله تنظیمات پنجره بوک مارک ها و یا به وسیله شورت کات ها در ویندوز و مک، امکان پذیر است. بدین منظور این مقاله را چک کنید