متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور اپلیکیشن

اپلیکیشن

زمان بندی اپلیکیشن در اندروید به سادگی با امکانات اولیه اندروید 9 و 10 و با اپلیکیشن های ثانویه برای سایر اندروید فون ها امکان پذیر است.