متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور لينوكس

لينوكس

همانطور که می دانید شرکت کنونیکال عرضه کننده توزیع محبوب ابونتو هر شش ماه یک بار اقدام به ارائه نسخه جدیدی از توزیع خود می […]