متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور ويندوز

ويندوز

Shut Down کردن ویندوز گاهی چنان طول می کشد که شما را به اشتباه می اندازد که نکند هنوز سیستم روشن است ما این روند را ساده کرده ایم