متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور ويندوز

ويندوز

اپلیکیشن مصرف کننده اینترنت اگر کنترل نشود می تواند بدون توجه شما میزان زیادی از ترافیک شما را مصرف کند و از پهنای باند شبکه تان بهره مند شود