متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور ويندوز

ويندوز

Nearby Sharing قابلیتی است که می توانید با آن به سیستم های کناری مبتنی بر ویندوز 10 فایل به اشتراک بگذارید