متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور ويندوز

ويندوز

گرفتن اسکرین شات در ویندوز 10 دارای روش های مختلف از طریق خود ویندوز و نرم افزارهایی است که به این کار کمک می کنند. کاملترین راهنما در این باره را بخوانید