متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور اپ آی او اس

اپ آی او اس

با توجه به اینکه اخیرا با ایجاد نا امنی ها فیس بوک هم مورد تعرض واقع شده کاربران بر آن شده اند که حریم خصوصی خود را بیشتر حفظ کنند و کامل ترین روش در گویا آی تی ارائه شده است