متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور اپ آی او اس

اپ آی او اس

برای نصب و استفاده از iMessage در مک باید یک سری تنظیمات روی گوشی و مک os خود ایجاد کنید که به طور تصویری به آن پرداخته ایم.