متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور نقد و بررسی

نقد و بررسی

XPS 15 لپ تاپی قدیمی از دل است که سال گذشته معرفی شد. این لپ تاپ با ویرایشی جدید از نظر نو آوری و کیفیت هم اکنون با کیبرد مغناطیسی ارائه می شود.