متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور بازي و سرگرمی

بازي و سرگرمی

طی سال های گذشته کنترلرهای شخص ثالث متنوعی برای کنسول PS4 عرضه شده اما همه آنها با کابل به کنسول متصل بوده اند. کنترلر بی […]