DigiKala Ads
متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور بازي و سرگرمی

بازي و سرگرمی

با وجودی که یک آپدیت از Need for Speed Payback عرضه شد، اما باز هم مشکلات باگ و سایر مشکلات آن پابرجا ماندند. به همین […]