متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور علم و دانش

علم و دانش

محققان ایرانی موفق شدند ضدیخ سطح معابر و بدنه هواپیما را بومی‌سازی کنند.