متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور علم و دانش

علم و دانش

محققان دانشگاه مریلند واقع در واشنگتن آمریکا راهکار جدیدی را برای تولید چوب با استحکام سختی مشابه فولاد ابداع کردند.