متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور علم و دانش

علم و دانش

دانشمندان موفق به تولید ماده ای شده اند که ۱۰ برابر سخت تر از فلز است و تراکم  آن تنها ۵ درصد فلز است.