متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور امنیت

امنیت

اتمام پشتیبانی از ویندوز 7 بدین معنی است که شما می توانید کماکان کاربر این ویندوز بمانید اما از امنیت و اعتبار چندان خبری نیست و این ریسک پذیر است