متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور امنیت

امنیت

بلاک کردن تبلیغات در اندروید دارای ابزارهای مختلفی است که برخی با یک اپلیکیشن و برخی به طور ذاتی روی مرورگر ها اعمال می شود و به خوبی پاسخگو است.