متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور امنیت

امنیت

FBI MoneyPak ویروسی است که معمولا کاربران مک با آن رو برو می شوند و روش کامل حذف و پاک سازی سیستم از آن به شرح زیر است