متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
هر زبان برنامه نویسی دارای دستوارت شرطی و کنترل روند برنامه میباشد که دلفی نیز این امکان را با دستوارت خاص به شما میدهد ...مثلا شما نیاز دارید در قطعه کدی شرطی قرار دهید تا عدد بزگتر یا کوچکتر از