متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
اغلب مشتریان از این که از طریق سیستم های خودکار پاسخ دهی مدت زیادی منتظر بمانند و پس از گذشت مدت زمان زیادی متوجه شوند که باید دوباره تماس بگیرند متنفرند. به کمک SmartPointment به مشتریان