متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
احتمالا شما هم اسم نرم افزار KGB را شنیده اید ، این نرم افزار که در همین چند ساله اخیر یعنی از سال 2005 به بعد جای خود را بین دیگر نرم افزار ها پیدا کرده ، یک برنامه فشرده سازی به حساب می آید. در اکثر جاهای