متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
هیچ چیزی غیرقابل هک نیست و حالا که توانستم سیستم را هک کنم احساس داشتن یک نیروی ویژه را درخود میکنم و سعی در اداره کردن این نیروی خاص دارم !