متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
دنیایی فانتزی به همراه هارمونی حرکات سریع و تند شاهکاری را خلق می کند که نمونه ی ان را فقط در بازی Bayonetta می توان یافت. این بازی ان چنان نظر منتقیدان را به خود جلب کرد که تمامی سایتها