متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
اگر بخش اول این مقاله را مطالعه کرده باشید، متوجه موضوع این بخش از مقاله خواهید شد. در بخش اول به توصیف درباره فایرفاکس، مزیت های آن صحبت کردم و روش هایی را برای زیباتر کردن و جذاب کردن فایرفاکس به شما معرفی کردم. همانطور که قول داده بودم در بخش دوم مقاله درباره