متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
برای استفاده از Google Public DNS میتوانید از آدرسهای 8.8.8.8 و 8.8.4.4 استفاده کنید. با این کار