متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور اپل

اپل

معیار استیو جابز برای استخدام افراد در شرکت اپل تخصص افراد نبود، بلکه معیاری بود تا اندازه ای دور از ذهن. برای دانستن معیار استیو […]