متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
آسمان دژ از سال گذشته که در نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال به نمایش در آمد توانست طرفداران ایرانی زیادی جذب و موفقیت خود را از این لحاظ حتمی کند