بازم يه مخ ديگه با يه طراحي جالب بله يه نمايشگاه كتاب كه وسايل و لوازم اون كه مهمترين اون قفسه‌هاي اون هستند با خلاقيت خاصي ساخته شده اسم اين كتابخانه رو هم كتابخانه تاشو گذاشتن، اين طراحي در لندن در استوديو طراحي Campaign خلق شده است و موقتا كتابهايي رو براي فروش در اين نمايشگاه قرار مي‌دهند.